Sluit nieuwsbrief en ga door naar de site...


UITNODIGING INTRODUCTIEDAGEN
UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP

THEMA "ZANG"

Je kunt zeggen dat de vier stemmen: bas, tenor, alt en sopraan overeenkomen met de vier snaren van de viool, die ook een beeld is van de mens.
De snaar 'sol' stelt het hart voor, de 're' het verstand, de 'la' de ziel en de 'mi' de geest. De viool zelf staat voor het fysieke lichaam. En de strijkstok is de wil die inwerkt op de vier principes van het hart, het verstand, de ziel en de geest.

(Omraam Mikhaël Aïvanhov)

(Artistieke en Spirituele Schepping, Izvor 223).á


Op zaterdag 4 oktober a.s. wordt wederom een introductiedag georganiseerd voor belangstellenden voor de activiteiten van de Universele Witte Broederschap. Naast korte inleidingen over de verschillende spirituele oefeningen die deze beweging praktiseert, zal het 4-stemmig zingen van de spirituele liederen, gecomponeerd door de Bulgaarse mysticus Peter Deunov, centraal staan. ( Peter Deunov was de leermeester van Omraam Mikhaël Aïvanhov)..

Lees verder >>


Reinhard Ridder uit Straatsburg kan ons als geen ander kennis laten maken met de mystieke kracht van deze liederen. Hebt u al eerder een introductiedag of een bijeenkomst van de UWB bijgewoond; deze dag kunt u wellicht als verdiepend ervaren!
Het is mogelijk om aansluitend aan deze introductiedag deel te nemen aan de bijeenkomst op de zondag (5 oktober). Deze dag is, naast het accent dat op de zang ligt, te vergelijken met een reguliere bijeenkomst van de Universele Witte broederschap Nederland.

Sluit extra informatie

LOCATIE:
CONFERENTIECENTRUM "SAMAYA"
Hollendewagenweg 20 3985 SG Werkhoven

Lees verder >> (programma, kosten en inschrijving)

Het programma van de introductiedag is globaal als volgt:
 • Ontvangst om 10.00 uur, programma van 10.30 uur - 16.00 uur
 • 's Ochtends oefenen we met de zang, voorafgegaan door een korte inleiding over de spirituele betekenis van de liederen.
 • a een korte inleiding over de yoga van de voeding wordt er geluncht.
 • GGedurende de middag zal opnieuw een lied speciale aandacht krijgen en wordt er stilgestaan o.a. bij de rol van meditatie en de plaats die het licht in deze inwijdingsfilosofie inneemt. Ook wordt een korte voordracht op DVD (met ondertiteling) van Omraam MikhaŰl A´vanhov vertoond.
  Tijdens de pauzes en voor/na de maaltijd nemen we graag de tijd voor het beantwoorden van uw vragen. Ook zal uitgeverij Prosveta een boekentafel verzorgen.
De kosten:
 • Voor de introductiedag Inclusief lunch : € 35,-
 • Wilt u op zaterdag t/m de avondmeditatie deelnemen, dit is incl. lunch en diner € 50,-
 • Voor beide dagen excl. overnachting en incl. lunch op zaterdag en zondag € 65,-
 • Voor beide dagenexcl. overnachting, incl. lunch op zaterdag en zondag en diner op zaterdag € 80,-
Voelt u zich aangesproken, dan kunt u zich vˇˇr 10 september 2014 aanmelden en tevens betalen op de volgende manier:
 • Stuur een mail met uw naam en adres naar : secr.uwb@omraam.nl of:
 • Stuur een brief naar de Vereniging UWB, postbus 476, 1270 AL Huizen.
 • Maak uw betaling over op rekening: IBAN NL37 INGB 0001854382 t.n.v. UWB Amersfoort met vermelding "introductiedag UWB 4 okt.2014" of "zangweekend 4 en 5 oktober 2014".
 • Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bevestiging van deelname.
 • Mocht het zo zijn dat het maximum aantal deelnemers is bereikt en u heeft al betaald, dan wordt uw geld uiteraard teruggestort.
 • Sluit extra informatie


WIJ VERHEUGEN ONS EROP SAMEN MET U TE MOGEN ZINGEN!


Sluit nieuwsbrief en ga door naar de site...

© 2014 www.omraam.nl