WELKOM BIJ DE UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP

Een tijd van grote overgang
"De tijd waar de mensheid momenteel doorheen gaat, is een tijd van overgang. Een nieuw tijdperk breekt aan voor deze wereld. Iets nieuws verschaft zich toegang tot de wereld. Vanuit het kosmische centrum van het leven komt een nieuwe golf op ons af, die alles in zich draagt voor een nieuw leven, een nieuwe cultuur." Lees meer...

De Grote Universele Witte Broederschap
De Grote Universele Witte Broederschap brengt mensen van goede wil van over de gehele aarde bij elkaar, ongeacht huidskleur, achtergrond of persoonlijke voorkeuren. Zij hebben namelijk één belangrijk punt met elkaar gemeen: het verlangen om te leren hoe in harmonie en eenheid met elkaar te leven in de hoop dat vrede voor iedereen op aarde werkelijkheid wordt. Lees meer...

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) heeft het onderricht van de Universele Witte Broederschap, op verzoek van Peter Deunov, in 1937 naar Frankrijk gebracht, waar hij dit sindsdien onderwees en deze nieuwe cultuur verder heeft verspreid. Lees meer...


                                 Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 - 1986)

... De aarde gaat een ander gebied binnen, een gebied met een maagdelijke materie, en dit zal haar een nieuwe vitale impuls geven voor haar ontwikkeling. Dit proces begint niet direct. De mensheid dient zich eerst volledig te ontdoen van al wat oud is en zich vervolgens serieus voorbereiden op het binnengaan in deze nieuwe omgeving en deze nieuwe omstandigheden. Het is juist dit proces van tegelijkertijd loslaten en voorbereiden, dat crisis op crisis veroorzaakt; sociale, politieke, religieuze en morele verwikkelingen, die zo zwaar op de schouders van de mensheid drukken en haar met een buitengewoon doordringend leed overstelpen. Als een golf van vuur is deze nieuwe golf reeds actief in de wereld en ze transformeert alles op aarde.
Zij verandert van onder tot boven de hele levensorde van de mens, want ze richt zich op het centrum van zijn wezen. Deze golf probeert vooral het zelfbewustzijn van het individu te transformeren om het centrum van zijn leven te doen overgaan van het persoonlijke naar het kosmische bewustzijn, va
n het persoonlijke naar het collectieve.
Al degenen die erin slagen om zich in harmonie te brengen met de vibraties van deze vuurgolf, zullen meegedragen worden op het ritme daarvan en binnengaan in deze nieuwe, rijke ontwikkelingsomstandigheden. Deze mensen zullen zich voorbereiden om deel uit te maken van de nieuwe cultuur, de cultuur van de liefde, waarvan de sociale uitdrukking die van broederschap tussen de mensen zal zijn. De vereniging van de volkeren uit naam van het principe van de liefde."

                                                                               Omraam Mikhaël Aïvanhov

De Grote Universele Witte Broederschap
... Bewust, door hun eigen keuze, voegen zij zich vrijwillig bij deze glorieuze Broederschap van grote spirituele meesters die door de eeuwen heen de mensheid lofwaardige impulsen, grote beschavingen en de meest inspirerende religies en culturen hebben gegeven.

Uit deze Broederschap zijn heiligen en wijzen naar voren getreden, profeten en martelaren, ingewijden en genieën. Onder de grote meesters van alle tijden vinden wij bijvoorbeeld Krishna en Boeddha in India, Zoroaster in Perzië, Orfeus en Pythagoras in Griekenland, Hermes in Egypte, Mozes en Jezus in Judea, en alle andere grote zielen die hun sporen nalieten in de menselijke historie door hun leven in dienst te stellen van de mensheid teneinde haar te helpen evolueren.

De Universele Witte Broederschap, als beweging en afgezant van de Grote Universele Witte Broederschap, heeft reeds onuitwisbare sporen nagelaten in de oriënt gedurende meer dan 2500 jaar alvorens zij aan het eind van de negentiende eeuw in Bulgarije haar sluiers volledig van zich heeft afgeworpen en in de openbaarheid trad onder de leiding van de Meester Peter Deunov (1864-1944).


Ieder mens, die werkelijk de wens heeft om te worden onderwezen en te worden geïnspireerd door het onderricht van de Universele Witte Broederschap, wordt daarom opgeroepen om serieus te werken aan zijn persoonlijke evolutie en aan die van de mensheid. Lees meer over de achtergronden van de Universele Witte Broederschap op de pagina's "De Kerk van Johannes" en "Melchisedek".

Het gesproken woord
door Omraam Mikhaël Aïvanhov
Gedurende bijna 50 jaar heeft Omraam Mikhaël Aïvanhov bijna 5000 voordrachten gegeven. Hij heeft géén boeken geschreven. Alle voordrachten (indertijd op geluidsband
en video opgenomen) zijn verzameld en geordend en een deel daarvan is verschenen in boekvorm (zie Literatuur).
                           

Voor een goede inleiding van het onderricht bevelen wij de biografie
'Het Mysterie van het Licht'
aan van de schrijver/filosoof Georg Feuerstein.


‘... Het doel van de Universele Witte Broederschap is niet om de principes te veranderen, maar de vormen, om nieuwe methoden te geven die de inhoud, de geest, zullen toestaan om zich te manifesteren. Dat is wat evolutie is… een verandering van vorm… Daarom schrijft de apostel Paulus (2 Cor. 3:6): ‘...want de letter doodt, maar de geest maakt levend.’
Ja, al diegenen die hebben begrepen dat de principes eerst komen, behoren tot de Universele Witte Broederschap, niet deze broederschap op Aarde, maar de Grote Universele Broederschap die alle wezens van licht in het universum omvat. Dat is de reden waarom we hier zijn: om de volmaakte wezens van boven de kans te geven om door ons heen te kunnen handelen, opdat het Koninkrijk van God op aarde komt.
Dat is het doel en de betekenis van de Universele Witte Broederschap. De wijze om over de broederschap te denken is, dat het een nieuwe vorm is van de eeuwige religie van Christus en wie er ook voor het Christus principe werkt, behoort tot de Broederschap, of hij nu van de Universele Witte Broederschap gehoord heeft of niet, hij is een lid, een broeder...’
   
                                                                            Omraam Mikhaël Aïvanhov


© 2012 www.omraam.nl


 
Open Nieuwsbrief